Để tham gia khóa học kiếm tiền online tạo ra nguồn thu nhập thụ động cho các bạn.

Đầu tiên các bạn kick vào khóa học (hoặc kích vào đăng ký ngay) –> kích vào tham gia khóa học này (Take this course) –> Điền họ tên, sđt, mail vào mục chi tiết thanh toán –> Kích vào Đặt hàng. Sau đó chuyển khoản theo số tài khoản trong đó

Khi bạn đặt hàng thành công, chúng tôi sẽ có 01 mail tự động gửi về cho các bạn chờ xác nhận thanh toán thành công sẽ kích hoạt khóa học cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!